Onze mensen

 

Medewerkers

 

Mabel Nava, Manager

Leo Hoogenboom, Program Assistant

 

 

Raad van Bestuur

 

Bruce Brabec, President/Treasurer

Corine Gerharts

Marlene Robinson

Diana Sint Jago

Albert de Soet, oprichter van STCB

Anouschka van de Ven

Guido Wiersma

 

 

 

Raad van Advies

 

Jan Kloos

Allerd Stikker


 

Wetenschappelijk adviseur

 

Dr. Robert van Dam

 

 

STCB - Nederland (NL)

 

Het initiatief van twee ondernemers uit Bonaire en Nederland, Larry Gerharts en Albert de Soet, met als doel de bescherming en het herstel van de zeeschildpaddenpopulatie op Bonaire te bewerkstelligen, heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Sea Turtle Conservation Bonaire in 1991 in Amsterdam. (STCB-NL)
Onder dezelfde naam werd de uitvoerende stichting opgericht in 1992 op Bonaire.
De Nederlandse tak van STCB heeft tot doel haar zusterstichting op Bonaire in haar beleid en uitvoering te ondersteunen, zoals omschreven in de website.
Fondsenwerving in Nederland t.b.v. het Bonaire-zeeschildpaddenproject is nu één van de belangrijkste doelstellingen van STCB-NL.
STCB-NL is erkend als ANBI-instelling door de Belastingdienst in Nederland. Giften en donaties zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

 

Raad van Bestuur STCB-NL

 

Pieter Borkent,Voorzitter

Albert de Soet, lid

Marlene van Koert, Secretaris

Niels Valkering, lid

Duco van Hogendorp, Penningmeester

Guido Wiersma, lid

 

Jitske Jonkman, lid

 

Adres:
c/o Emmaplein 3
1075 AW Amsterdam
Tel. 020-6796557
e-mail: info@bonaireturtles.nl

 

Raad van Advies

Tom van Eijck, eerste veldprojectcoordinator (1993)

 

Bank:
Triodos Bank te Zeist
Bankrekening: 19.84.30.531
Beneficient: STCB-Nederland
Adres: STCB, Amsterdam
IBAN: NL96TRIO0198430531
BIC(Swiftcode): TRIONL2U


Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland no.41.194.145
ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling): fiscaal nummer 802537388

Alle donaties aan STCB-NL komen ten goede aan het werk van STCB-Bonaire op Bonaire.

 

 

Big loggerhead, little boat. Mabel Nava and Funchi Egbreghts celebrate teamwork - photo STCB

Mabel Nava en Funchi Egbreghts vieren hun gezamenlijke inspanningen - foto STCB

 

STCB manager Mabel Nava met veldspecialist Funchi Egbreghts.