Zijn zeeschildpadden de moeite van het redden waard?

 

In een wereld vol problemen en vol dieren- en plantensoorten is dit een belangrijke vraag. Zijn er goede redenen om moeite te doen om bedreigde zeeschildpadden te redden? Lees verder en kijk wat u ervan vindt.


Zeeschildpadden vormen een ultieme les in ecologie, namelijk dat alles met elkaar samenhangt.
Zeeschildpadden maken deel uit van twee belangrijke ecosystemen: stranden en het zeeleven. Als zeeschildpadden uitsterven, verzwakken zowel het ecosysteem van de zee als dat van de stranden. En omdat mensen de zee gebruiken als belangrijke bron voor voedsel en de stranden gebruiken voor veel soorten activiteiten, zou de verzwakking van deze ecosystemen schadelijke gevolgen hebben voor mensen.

 

Hoewel zeeschildpadden al 150 miljoen jaar in de zeeen van de wereld leven, lopen ze nu het risico van uitsterven en dat komt vooral door veranderingen die mensen hebben aangebracht. Als we de zee├źn en stranden zodanig veranderen dat zeeschildpadden verdwijnen, maken die veranderingen het ons dan moeilijk om te overleven? En als we het nodige doen om zeeschildpadden te redden, redden we dan ook onze eigen toekomst?

 

  • Stranden en duinstelsels krijgen het hele jaar door niet veel voedingsstoffen. Daarom groeit er maar weinig vegetatie in duinen en groeit er op het strand zelf helemaal geen vegetatie. Dit komt omdat zand voedingsstoffen niet goed vasthoudt. Zeeschildpadden gebruiken stranden en de lager gelegen duinen om nesten te maken en eieren te leggen. Zeeschildpadden leggen circa 100 eieren per nest en leggen tussen drie tot zeven nesten tijdens het broedseizoen in de zomer. Niet elk nest levert jongen op, niet elk ei komt uit en niet alle babydieren uit een nest lukt het om uit het nest te komen. Alle nesten en eieren die niet uitkomen en de babydieren die in het nest achterblijven, zijn goede voedingsbronnen voor de duinvegetatie. Zelfs de overgebleven eierschalen van eieren die zijn uitgekomen, leveren voedingsstoffen op.

 

  • Duinplanten gebruiken de voedingsstoffen uit schildpadeieren om te groeien en sterker te worden. Naarmate de duinvegetatie sterker en gezonder wordt, verbetert de gezondheid van het hele ecosysteem van strand/duinen. Gezonde vegetatie en sterke wortelstelsels houden het zand in de duinen vast en beschermen het strand tegen erosie. Wanneer het aantal schildpadden afneemt, worden er minder eieren op de stranden gelegd en bieden deze minder voedingsstoffen. Als zeeschildpadden zouden uitsterven, zou de duinvegetatie een belangrijke bron van voedingsstoffen kwijtraken en zou dan niet gezond of sterk genoeg zijn om de duinen bijeen te houden, zodat stranden wegspoelen.

 

  • Zeeschildpadden eten kwallen en voorkomen een grote 'explosie' van kwallen - waaronder kwallen die steken - die een verwoestend effect hebben op de visserij, recreatie en andere activiteiten op zee.

 

  • Onderzoek heeft aangetoond dat zeeschildpadden vaak fungeren als een fundamentele soort. Zeegrasbedden waar groene zeeschildpadden van eten, zijn productiever dan andere. Karetschildpadden eten sponzen en voorkomen zo dat deze het traag groeiende koraal overwoekeren. Beide voedingsactiviteiten zorgen voor diversiteit van soorten en het natuurlijke evenwicht van kwetsbare zee-ecosystemen. Als zeeschildpadden uitsterven, leidt dit tot een afname van alle soorten die voor hun overleven afhankelijk zijn van gezonde zeegrasbedden en koraalriffen. Dat betekent dat veel zeediersoorten die door mensen worden gevangen, verloren zouden gaan.

 

  • Zeeschildpadden en veel soorten die beinvloed worden door hun aan- of afwezigheid, zijn een belangrijke attractie voor het zeetoerisme, dat voor veel landen een belangrijke bron van inkomsten is.
     


Dit zijn een aantal van de rollen die zeeschildpadden spelen in de belangrijke gezondheid van ecosystemen. Wie weet welke andere rollen wij nog zullen ontdekken wanneer de wetenschap nog meer onthult over zeeschildpadden. Hoewel mensen het vermogen hebben om te knoeien met het ‘mechanisme’ van het leven, weten wij niet welke onderdelen daarvan wij zouden kunnen missen. . 


Als u het hier niet mee eens bent, haal dan maar eens een klok uit elkaar en gooi een onderdeel weg dat niet zo belangrijk lijkt. Zet de klok dan weer in elkaar en kijk of hij nog steeds werkt.


Bronnen: Caribbean Conservation Corporation and Todd Steiner, Sea Turtle Restoration Project. 

 

Mensen, de soort die de zeeschildpadden tot uitsterving drijft, hebben het vermogen om een dier te redden of te vernietigen dat sinds de tijd van de dinosauriers in de zeeen van de wereld leeft.

Welke rijkdom aan ervaring en schoonheid zullen wij verliezen als we besluiten dat het niet de moeite waard is om zeeschildpadden te redden? Wat zou dit betekenen voor de zin van de plaats van de mens op aarde? En hoeveel kunnen wij kapot maken zonder onze eigen plaats in de natuurlijke wereld kwijt te raken? 

 

Zeeschildpadden zijn een fundamentele diersoort 

Een fundamentele diersoort is een soort die veel invloed heeft: zijn gedrag helpt te bepalen welke soorten, en in welke aantallen, een gemeenschap vormen.

De verwijdering van een fundamentele diersoort kan leiden tot drastische veranderingen die een kettingreactie van gevolgen kunnen veroorzaken in een ecosysteem.