Belangenbehartiging

 

Toen STCB in 1991 werd opgericht, werden schildpadden bedreigd door gerichte vangst, toevallige vangst en de vernietiging van nesten. Daarom richtten onze inspanningen voor behoud zich op directe bescherming van schildpadden. Nu worden die eerdere bedreigingen overschaduwd door de indirecte dreiging van de groei van de menselijke bevolking op Bonaire:

 

 • Onverwerkt en niet opgevangen rioleringsafval en vast afval lekt weg in het zeemilieu en zorgt zo voor dodelijke voeding voor riffen en vervuilt foerageergebieden.
   
 • Ongecontroleerde kustontwikkeling, zandwinning en koraalwinning verwoesten broedhabitat en zorgen voor sedimentafvoer naar riffen.
   
 • Niet-duurzame toeristische activiteiten tasten steeds meer foerageergebieden van zeeschildpadden aan.
   
 • Het niet uitvoeren van beleid en een gebrek aan regulering en handhaving met betrekking tot natuur- en milieubescherming hebben geleid tot zowel gevaarlijke en openlijke verslechtering als verwarring en een gebrek aan milieubewustzijn in de gemeenschap.
   


De activiteiten van STCB richten zich steeds meer op dit grotere plaatje. Voorbeelden::

 • We hebben hulpverleningsmateriaal geactualiseerd op basis van de nieuwe bedreigingen en geven suggesties waarmee het publiek die bedreigingen kan helpen verminderen.

 

 • We zijn een openbaar/particulier partnerschapproject voor de lange termijn begonnen om een kwetsbaar ecosysteem te beschermen tegen de gevolgen van toenemend recreatief gebruik (zie Bescherming van Zeegras).


 • We komen regelmatig bijeen met andere NGO's, overheidsbureaus en individuele personen om partnerschappen voor belangenbehartiging op te bouwen.

 

 • We nemen actief deel aan het openbare proces rond milieu-impactbeoordelingen om te zorgen voor bewustzijn bij het publiek en verantwoordelijkheid van de overheid.

 

 • We geven adviezen en commentaar bij wetgeving die wordt ontwikkeld ter regulering van de activiteiten en de bescherming van het zee- en landmilieu.

 

Koningin Beatrix van Nederland stimuleert en steunt natuurbehoud op Bonaire. In 2007 sponsorde de koningin STCB's satellietvolgsysteem van een vrouwelijke karetschildpad die "Eloise" is genoemd, ter ere van de kleindochter van de koningin.

Hier laat koningin Beatrix een groene zeeschildpad vrij met hulp van Funchi Egbreghts van het STCB. Op de achtergrond staan functionarissen van Bonaire en Nederland.