Nesttoezicht

 

Tijdens het broedseizoen (van april tot januari) patrouilleren STCB-medewerkers en vrijwilligers op de stranden die het meest door zeeschildpadden worden gebruikt en registreren tekenen van nesten en babyschildpadden en houden eveneens toezicht op de veiligheid van de nesten.

 

 

De onderzoeksregistratie geeft in de loop der tijd belangrijke informatie over de status van de populatie. Door elk jaar nestgegevens te vergelijken, zien we geleidelijk trends ontstaan. Omdat jaarlijkse variatie in nestactiviteit normaal is bij zeeschildpadden, kunnen alleen gegevens die op de lange termijn zijn verzameld (meer dan 10 jaar) een werkelijke indruk geven van hoe gezond die broedende schildpadpopulaties zijn. 

 

 

Kijken of alle eieren goed zijn uitgekomen - foto STCB.

Mabel telt eierschalen en schildpadbaby's - foto Marlene Robinson

 

Om inzicht te krijgen in hoe nesttemperatuur van invloed is op de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke schildpadbaby's op Klein Bonaire, maakt STCB gebruik van temperatuurdataloggers die op nestdiepte worden gebruikt om de zandtemperatuur in de loop van het jaar in de gaten te houden.

Dit interessante onderzoek is gebaseerd op onze kennis dat het geslacht van zeeschildpadden niet wordt bepaald bij de bevruchting. In plaats daarvan speelt temperatuur een grote rol: eieren in warmere nesten ontwikkelen zich vaker tot vrouwtjes en koelere nesten leveren meer mannetjes op.

Dit onderzoek kan ons niet alleen inzicht geven in het relatieve aantal mannetjes en vrouwtjes dat op Bonaire wordt geboren, maar ook in de langetermijngevolgen van klimaatverandering.


Klik om de nesttelling van dit seizoen te zien.

Klik voor meer informatie over zeeschildpadnesten.